Veštenie‚Horoskop‚Mágia‚Odrábanie‚Liečenie

Astralni putovani

 

Uvolnování

Bez komentáře uvolnění je základní podmínkou astrálního cestování. Většina z vás si nyní pomyslí, že uvolnit se přece umí. Bohužel vás musím zklamat, stejně jako jsem si to myslel já ve svých začátcích, tak uvolnění opravdu nejste ani když se uvolníte. Klasické povrchní uvolnění, které mám nyní na mysli je takové, že uvolníte všechny končetiny a necháte je bezvládně viset. Nyní si však představte, že absolutní uvolnění je mnohem větší. Vaše povrchní uvolnění je pouze 5% až 15% z toho, jak až maximálně jste schopní se uvolnit. Já například vůbec nevnímám svoje končetiny, jako kdybych je neměl. Popíši zde několik metod, jak se řádně uvolnit, hned napoprvé se nedokážete uvolnit na maximum, s tréninkem to přijde po krátké době ( okolo 2 týdnů ).

Lehněte si na postel na záda, mějte na sobě volný oděv. Ujistěte se, že vás v nejbližší době nebude nic rušit ( nenechte se oklamat rodinou, která vám bude tvrdit, že do toho pokoje opravdu nepůjde ). Začněte dýchat vaším obvyklým tempem, nepřepínejte se, dýchejte tak, jak jste normálně zvyklí a svůj dech jen pozorujte. Snažte se dýchat břichem nežli plícemi ( když nadechujete, vdechujte vzduch jakoby do břicha. Při normálním dechu se vám zvedá hruď, při tomto způsobu se vám bude fyzicky zvedat břicho. Nehledejte v tom žádnou vědu ani se neděste, jde o normální proces, na který jste zapomněli. Všichni malé děti takto dýchají, teprve v pozdějším věku začnou dýchat více hrudí. Je to otázka cviku. Zkuste to hned teď, při četbě těchto řádků, na 20 vteřin si zkuste dýchat břichem. Teď. Tak co, šlo to? Ani snad nepočítám s tím, že by ne. Pokud nejste

Vraťme se nyní k samotnému uvolňování. S každým nádechem takto uvolňujte své tělo. Představte si, že s každým nádechem by se část vaší hmotnosti propadla do země. Proveďte třeba takto 20 vdechů. Nyní zaměřte svůj pohled na nohy. S každým nádechem pociťujte, jak je vaše levá noha více a více uvolněná, po třech nadechnutích přejděte na další část těla. Postupujte v pořadí: Spodní část levé nohy, lýtko na levé noze, levé koleno, levé stehno, spodní část pravé nohy, pravé lýtko, pravé koleno, pravé stehno. Břicho, hruď, Zadek, spodní část zad, hodní část zad, trapézy, levou ruku od konečků prstů až po rameno, to samé s pravou rukou, krk, obličejové svalstvo ( s tím jsou největší problémy ).

Nemínil jsem zde popsat to, že tento postup je jediný a správný, pořadí můžete zaměnit, ale dodržujte postup od zdola nahoru, cílem bylo popsat to, co mám na mysli. Pakliže je ještě nějaká část vašeho těla neuvolněná, vraťte se k ní a dokonale jí uvolněte. Nyní by jste měli být uvolněni tak, jak jste ještě nikdy při vědomí nebyly. Bohužel to ještě není to nejlepší uvolnění. Chvíli na nic nemyslete.

Nyní si začněte představovat, že se k vám blíží modrý mrak ( modrá představuje uvolnění ), blíží se od nohou a pomalu vás začíná zahalovat. Myslete si, že jakmile zahalil vaše nohy, tak se tímž následkem dvakrát více uvolnily, než byly doposud. Oblak bude dále zahalovat vaše břicho, čím se jako po mávnutím kouzelného proutku uvolní mnohem více. Takto dojděte až k hlavě. Nyní jste řádně uvolněni. Častějším opakováním se zanedlouho uvolníte opravdu hodně.

Kvalitní uvolnění se nedá přesně slovy popsat, přesto se pokusím odhalit alespoň něco: například vaše nohy úplně přestanete vnímat, jako by jste je neměli, budou velmi lehké a zároveň velmi těžké a ztuhlé, nebudete vnímat chlad ani teplo, ba ani fyzickou podložku, na které spočívají vaše nohy. Možná, že ucítíte zvláštní pocit mravenčení, to je příznak, že jste na dobré cestě. Vaše tělo však není na takovou " dávku" uvolnění zvyklé, proto se začne bránit a to tím způsobem, že vás začne něco svědit a vy budete mít veliké nucení se na tom místě podrbat. Bohužel je to vaše zákeřné podvědomí, které se snaží váš pokus překazit. Ve většině případů se mu to podaří. Vzdorujte tomuto popudu, vím jak je to těžké, ze začátku se mi to stávalo skoro pokaždé. Úspěšně jsem vzdoroval nutkání se podrbat, ale nakonec mě to dostalo.

Stav transu

Stav transu byste v učebnici psychologie našly jako stadium velmi hluboké hypnózy, málokdy dosažitelné. V této učebnici byste dál našli, že člověk se sám není schopen dostat do transu pomocí autohypnózy. Z vlastních zkušeností píší autoři takových knih o tom, že jako hypnotizéři dokázali naindukovat pouze hlubokou hypnózu, stav transu nikoli. Ovšem, pravda je taková, že jsou tací, kteří to dokážou usilovným tréninkem. Po motivaci se nemusíte dívat jen na mistry z východu. Toto dokáže většina astrálních cestovatelů.

Je velice těžké tento stav popsat a popsat pocity, které máte, když v transu jste. Tělo pociťujete jako uvolněné a zároveň těžké a nepohyblivé. Jako kdyby jste byli zaliti do betonu a nemohli se hnout. Tento stav vám ze začátku může nahnat strach, mě ze začátku nahnal hodně. Vůbec nemůžete pohnout jakoukoli částí těla: nemůžete otevřít oči, v puse nemůžete hnout jazykem, prostě nic. Jednou jsem se vyděsil z přemýšlení, jestli vůbec dýchám. Dýchal jsem, dýchání v tuto chvíli zajišťuje vaše podvědomí, takže na takové věci vůbec nemyslete, ty by vás jen mohli připravit o tento stav. Zvuky kolem sebe vnímáte dlouze,protáhle a zanechávají ozvěnu. Mimoto slyšíte po celou dobu jakési hučení, občas se do toho vmísí jakési " zkraty" . Popsal bych je jako rychlý bzučivý zvuk

Když jste ve stavu transu, můžete vše, co chcete. Stačí na to jen pomyslet. Chcete slyšet na dálku? Stačí jen pomyslet na vašeho kamaráda s tímto úmyslem a hned uslyšíte, o čem v této chvíli mluví. Chcete vidět do budoucnosti? Stačí na to jen pomyslet a budete mít vizi. ( Stejně to praktikoval Nostradamus. Nejčastěji uvidíte války, které jsou prodchnuty velkou energií ). Je zde opravdu mnoho možností. Samozřejmě nám jde o astrální cestování.

Jakmile jste v transu, stačí pomyslet na to, že chcete ven z těla, a během okamžiku ho opustíte. ( u mě je to skoro pokaždé ) Výhodné je, a co doporučuji, naučit se dostat se do Transu.. Je to těžké a já to bohužel neumím tak, jak bych chtěl. Většinou se v něm ocitnu spontálně po nějaké době, co se uvolním. Naštěstí ! ... existují různé metody, je jich víc, všechny závislé na principu klesání.

Když jste ve stavu uvolnění, představte si dlouhou šachtu, která vede kamsi do země. V oné šachtě je dlouhý kovový žebřík. Vstupte na něj a začněte slézat dolů. Představujte si, jako kdyby jste po onom žebříku opravdu klesali. Viďte každou příčku, které se přidržujete. Snažte se pociťovat, jak se kolem vás stále stmívá, když lezete hlouběji. Další je oblíbená metoda psychologů, při ní jdete ze schodů, stále níž a níž, s každým krokem musíte cítit, že jste hlouběji ve své mysli, mít pocit, že se propadáte sami do sebe. Kdo jste četl nějaké knihy o autohypnóze, jistě v tomto spatřujete určitou podobnost. Je to založeno na stejném principu, kdy s postupním snižováním klesá hladina vln v mozku. Podrobnosti o tomto uvádím na jiném místě .

Umění imaginace

můžeme slýchávat docela často, je převzaté z angličtiny ( to imagine=představovat si ). Ve všech návodech na astrální cestování je kladen důraz na imaginaci, čili představování si určitých dějů, nebo věcí. Není to nejlehčí, občas jste dle návodů vyzváni představovat si věci, které vyžadují mnoho úsilí. Pokud patříte mezi lidi, kteří často sní, občas i s otevřenýma očima, jste o něco napřed. Pokud ovšem k takovým lidem nepatříte, musíte se cvičit.

Nechce se po vás, aby jste se uvolnili, sedli si … atd. Jde o to vmísit imaginaci do svého života, aby se na čas stala jeho součástí. Když například jedete autobusem, představujte si žlutou podlahu, nezírejte na ní a nehledejte něco žlutého, ona podlaha je ve skutečnosti šedivá. Vy jí však viďte jako žlutou ( můžete použít klidně jinou barvu ). Koukejte se například z okna, ale přitom stále vězte, že ona podlaha je žlutá. Jakkoli lehké se to zdá, tak pro některé lidi to neplatí. Přikročme k dalšímu kroku. Z představování si žluté podlahy nic nemáte. Buďte trochu zlomyslní a představujte si úplně jiné věci. Nechci vám podávat výčet, co vše si můžete představovat. Záleží to jen na vaší individualitě.

Můžete například sedět na lavičce v parku, jelikož je zima a sníh, tak si představujte okolo sebe rozkvetlé květiny. To je statická imaginace, objekty vytvářené v naší mysli se nehýbou. Při pohybové imaginaci si představte kolem sebe poletovat motýly. Je to těžké? Povolme však uzdu fantazii a s končeme s představováním si mírumilovných věcí. Předkládám jen to, co občas dělám já.

Jedu si takhle unavený v tramvaji. Když v tom se přižene stará důchodkyně mávajíc deštníkem nad hlavou, ať jí pustím sednout. Vzhledem k tomu, že nechci vyvolávat konflikty, tak jí pustim sednout. Pak jen následujou moje drastické imaginační cvičení: " Stařeně začínají hořet vlasy, oheň se dál rozšiřuje a stařena je zaživa spalována. Ke všemu jí ještě upadne ruka. Aby toho nebylo konec, tak jí exploduje hlava a krev dopadne na člověka, který sedí před ní…" Tím vás však nechci navádět :-)

Rozeznání snu od skutečnosti

Klíč k tomuto je neustálé kontrolování reality. Pokud jste například kuřák, děláte stále jednu věc pravidelně, ta se projeví ve vašich snech, kde budete touto činností pokračovat. Dejme tomu, že nosíte náramkové hodinky a často se díváte, kolik je hodin. Vždy když se podíváte na hodiny zkontrolujte, zda jde o sen, či o skutečnost ( viz dále ). Tato činnost se projeví i ve vašich snech. Bude se vám něco zdát a v onom snu se podíváte na hodinky, zvykem ( který budete provádět pokaždé ) si opět začnete kontrolovat realitu a s úžasem zjistíte, že se jedná o sen.

Můžete pak tento sen začít ovládat, čímž budete mít lucidní sen, který jsem popisoval zpočátku, nebo si uvědomíte své tělo, ocitnete se v transu a své tělo opustíte. Jak však poznat, že se jedná o sen? Jednoduše, ve snu dokážeme všechno, na co pomyslíme. Některé věci však ve snu nemůžeme, protože k některým věcem není vaše snové tělo uzpůsobeno. Kdy jste naposled mrkly ve snu? Nikdy, protože to nejde. Vaše tělo totiž nemá žádné fyzické oči, tudíž ani nemá oční vička a následkem toho nemůže mrkat. Když teď čtete tyto řádky, tak si naschvál mrkněte. Ano, zvládli jste to. Kdyby toto byl však sen, tak by jste mrknout nemohli. Můžete létat? Ne, ale ve snu můžete. Zkuste teď hned vzlétnout - nic. Kdyby jste však toto zkusili ve snu, tak by se vám to podařilo. Vždy, když se tedy podíváte na hodinky, zkontrolujte realitu tím, že zavřete oči, nebo jen mrkněte. Když toto budete nějakou dobu provádět ( týden až dva ), tak se vám to stane zvykem a i ve svých snech začnete kontrolovat realitu.

Metody opouštění těla

Je opravdu mnoho metod, jak opustit svoje tělo, všechna z nich používají imaginaci, čili představování si. Rozdělil jsem ony metody na přímé, nepřímé a zvláštní. Přímé jsou takové, že si imaginací navozujete vibrace, které vám umožní opustit tělo. Nepřímé též používají imaginaci, avšak ten druh, že si představujete svoje astrální tělo, do kterého pak přenesete mysl. Zvláštní jsou všechny ostatní druhy.

Přímé metody:

Lehněte si, zavřete oči a úplně se uvolněte ( toto již dále nebudu vypisovat, pro všechna následující metody to samozřejmě platí ). Představte si, že jste odděleni od těla a ležíte dále ve svém těle. Představte si, že vaše tělo vibruje pomalu a astrální o trochu rychleji. Představte si, že vibrace, které procházejí vaším astrálním tělem můžete cítit, jako kdyby jste stáli před obrovitými reproduktory vysokými jako vy. Dále si představte, že se vibrace astrálního těla zvyšují a narůstají. Toto cvičení opravdu může navodit vibrace, pomocí kterých se dostanete ven z těla.

Představte si, že se díváte do nesmírně hluboké studně. Lezete na její okraj a skočíte do ní. Padáte hlavou dolů. Jak takto letíte volným pádem, sledujete přibližující se dno studně. Snažte se představit si pocit padání se všemi detaily. Nechte se tím pocitem unést. Podaří-li se vám to budete doslova " vyhozeni" ze svého fyzického těla.

Představte si černou skříňku velkou asi 7,5 cm ve vzdálenosti asi 90 cm před vámi v úrovni očí a trochu nalevo. Podržte si tento obraz asi 30 sekund. Poté si představte stejně veliký šedivý oblak, napravo od skříňky. Oblak nemá přesný tvar, ale je spíše vyšší, nežli širší. Podržte si tyto dva útvary vedle sebe dalších 30 sekund. Nyní si představte paprsek světla, jak vychází ze skříňky a pomalu přechází k šedivému oblaku. Když se ho dotkne, naplní jej světlem. Pocítíte-li přitom nějaké zvláštní vjemy, nevšímejte si jich. Autor této metody ( Robert S. Peterson ) píše, že během této imaginace ucítil ostrý pocit podél páteře, pokusil se přitom hodit dozadu, aby to přešlo. Místo toho se pohnulo jeho astrální tělo a on byl venku.

Pokuste se určit místo, kde se nachází vaše vědomí, je to mezi očima? Či snad uprostřed hlavy? Ať je kdekoli, pokuste si představit na onom místě světelný bod. Udržte toto mínění světelného bodu několik minut. Světelný bod nemusí mít žádný předepsaný tvar, záleží na vás. Nyní si představte, jak onen světelný bod klesá dolů, do spodní části mozku. Pomalu jej přemísťujte asi o 10 cm níže, pak jím pomalu pohybujte do původní polohy. Celé to několikrát opakujte. To navozuje vibrace, které vás dostanou ven z těla.

Co možná nejživěji si představte, že slyšíte nějaký bzučivý zvuk v hlavě. Představte si, že bzukot je zpočátku velmi tichý, ale postupně začne nabývat na síle. Jak bzukot sílí, indukuje ve vás vibraci. Jak zvuk sílí, tak sílí i vibrace, které se zesílí natolik, že vás vyhodí z těla.

Představte si malou černou kuličku, která se vznáší v prostoru nad vaším čelem, asi tak ve vzdálenosti půl metru. Představte si, že se kulička začíná pomalu přibližovat k vašemu čelu, zároveň se začíná elektrizovat tak, že kolem ní můžete vidět malé blesky. Vzniklé výboje na kuličce vydávají bzučivý zvuk. Snažte se toto silné elektrické pole i pociťovat. Jak se kulička stále blíží, cítíte zvětšující se napětí, bzučivý zvuk nabývá na intenzitě a stále sílí. Kulička se zastaví asi 2 cm od vašeho čela, začne se pohybovat směrem k nohám a zpět. Během toho ve vás začnou vznikat vibrace v místě, nad kterým kulička zrovna bude, tyto vibrace budou stále sílit, i když se kulička přesune jinam. Toto by mělo navodit vibrace, které vás dostanou ven z těla.

Nepřímé metody.

Jedná se o složitější vizualizace, bohužel je těžké si mnohé věci představit. Lehněte si na postel a uvolněte se. Představte si, že jste již opustili svoje tělo, ale vaše vědomí je v těle fyzickém. Skrz zavřené oči si představujte, jak se ve vzdálenosti asi 20 cm nad vámi vznáší vaše astrální tělo. Představujte si ho do nejmenších detailů, vlasy, tváře, oči, prostě vše do nejmenších detailů ( je to velice těžké, kvůli té složitosti to ani moc nezkouším ). Když jste si jisti, že se nad vámi vznáší vaše absolutně přesná kopie - astrální tělo, přeneste do něj své vědomí. Tím se vlastně dostanete do imaginárního astrálního těla, které se v tu chvíli stane tělem astrálním. Jste venku, toť vše. Pokuste se určit, kde se nachází vaše vědomí, odkud přicházejí vaše myšlenky. Pronášejte v duchu libovolná slova či texty a pokuste se určit, kde je jejich zdroj. Pokud se vám toto podaří určit, přemístěte toto vědomí někam jinam. Posunujte ho směrem dolů podél páteře až do oblasti břicha a zpět. Občas se stává, že se v této fázi dostanete do transu, kde je již opuštění těla velmi snadné - popisuji dále. Pokud ovšem toto nenastane, trénujte dále. Dalším krokem v této metodě je přenést takto vědomí mimo své tělo Nyní se ještě zmíním o zvláštních metodách, které se nedají nikam zařadit:

Zvukové indukování.

color=#aaaaaa face=arial size=2> V moderní době si lidé vše usnadňují, proto si vyrobili psychowalkmany. Já jsem se s žádným ještě nesetkal, avšak vím, na jakém principu pracují. Jde o to, že jsou ze sluchátek vypouštěny stereozvuky, které mění frekvenci vaší mozkové aktivity. Pravděpodobně jste slyšeli o oněch 4 stavech: Delta - 0,1 až 3 Hz - Hluboký bezesný spánek, bez Rem, stav Transu.. Theta - 3 až 7 Hz, snění, inspirace. Alfa - 7 až 13Hz stav relaxace, klidné hypnózy, aktivního učení. Beta 13 až 30 Hz normální stav bdělosti. Úkolem těchto přístrojů je měnit mozkové vlny, abyste se dostali do žádaného stavu ( theta - usnuly, alfa - učili se … ). Jsou ovšem známy frekvence, které slouží k určitému účelu. K našemu astrálnímu cestování jsou vhodné: 6,3 Hz, hned na to 7 Hz, 63 Hz. Proces je vytvářen pouštěním dvou různých frekvencí do každého ucha, jejichž rozdíl udává žádanou hladinu. Například, do levého ucha je generován signál o frekvenci 100 Hz a do pravého 107 Hz, rozdíl je tedy oněch 7 Hz, kterých chceme dosáhnout. Další metoda, která se nedá nikam zařadit je ta, kterou používám já - viz dále

Moje nová metoda - metoda nezájmu

Nyní ještě popíšu metodu, kterou užívám já, která je nejsnadnější a nejvíc o ní vím. Doporučují zabývat se jí potom, co se umíte plně uvolnit a umíte kontrolovat realitu. Lehněte si na postel a úplně se uvolněte, jak jen to je možné. Uvolnění zde musí být mnohem větší než u všech předcházejících metod. Když jste uvolněni, začněte počítat od 50 do 0, s každým číslem si představujte, že se stále propadáte kamsi hlouběji do sebe, zároveň se vše začíná stmívá. Během tohoto odpočítávání již pravděpodobně pocítíte vibrace, snažte se jich nevšímat.

Je v lidské povaze si vše usnadňovat, avšak nezkracujte si interval pod 50 čísel. Je to z toho důvodu, že tím zvyšujete vlastní koncentraci na astrální cestování a dostává vás to ještě hlouběji. Ani se nesnažte si interval zvyšovat, to by vás za chvíli začalo nudit, proto je dejme tomu těch 50 optimální. Během toho odpočítáváni vám často ulítnou myšlenky. Často se mi stane, že během počítání dojdu k číslu 15 a zjistím, že jsem od 35 toho moc nenapočítal, protože jsem přemýšlel o úplně jiných věcech. Nyní záleží jen na vás. Buď můžete počítání opakovat znova od 50 ( což začátečníkům doporučuji ) a nebo můžete pokračovat dále. Když jste došli až sem, vaše tělo je již dosti uvolněné a nacházíte se v hladině alfa ( snad ). Teď můžete například zkusit nějakou předešlou metodu. Zkoušejte jí asi tak do 5 minut. Vycházejme dále z toho, že se vám ona metoda nepodařila. Normální by bylo vstát a vykašlat se na to. To ovšem nedělejte.

Plně uvolněni ležte dál v té samé poloze. Vůbec nic nedělejte ( myslím to vážně ). Na všechno se vykašlete, i na nějaké astrální cestování. Prostě na to nemyslete a zároveň buďte stále maximálně uvolněni. Po chvíli začnete sami přemýšlet o něčem úplně jiném: zítřejší písemka ve škole,o kamarádech o hospodě… atd. Uvědomíte si, že přemýšlíte o něčem jiném. V tom ono přemýšlení vlastně přerušíte a začnete opět nic nedělat. Za chvíli vás to nevědomky omrzí a vy opět začnete nad něčím přemýšlet. A nyní se můj výklad rozchází, jelikož se mohou stát dvě věci:

Najednou se vám může stát, že uslyšíte silné pronikavé " Bzzz" uprostřed vaší hlavy. To vás vyleká, začnete přemýšlet, co to bylo. Po nějaké chvíli ( řekněme okolo 4 minut ) se to stane zase. Celkově se vám to stane asi 3-5x, pak najednou zjistíte, že vše je nějak divné. Octnete se v transu ( viz Stav transu ). V tomto stádiu je astrální cestování velmi jednoduché. Stačí pomyslet: " Chci ven" a octnete se venku. Když jsem napsal " pomyslet" , nemíním tím, že si ona dvě slova řeknete v duchu, to ne, jenom pomyslíte na to, co chcete. V tu chvíli vylétnete z těla. Nebo se může stát druhá věc:

Najednou jaksi " volně" usnete během čehož se vám začne zdát sen, ten bude většinou pěkně nesmyslný a díky tomu zjistíte, že to je sen. Avšak ani to nemusíte zjišťovat, během toho snu na vás dolehnou vibrace, které šíleně vzrostou, následkem toho si uvědomíte, že jste ve vlastním těle. Ovšem vibrace budou v takovém stádiu, že vás už vynesou z těla. Nebo se ocitnete v transu a pak pouze pomyslete na to, že chcete ven. V obou odvětvích se na konci ocitnete v Transu.. Jednoduše i popisuji, na co máte myslet.

Když jsem to zkoušel poprvé, pomyslel jsem na to, že chci ven. Nic se nestalo. Zkusil jsem si to říct v duchu. To už se vůbec nic nestalo. Vyšlo to až o týden později na druhý pokus. Přičemž jsem zjisti, že říct si v duchu:" Chci ven" k ničemu nevede. Když přijdou vibrace, v kterékoli z uvedených metod, tak vás napoprvé trochu vyděsí, jelikož onen pocit zatím neznáte. Postupně si na něj však navyknete a právě onen bude signalizovat vaše brzké opuštění těla. Musím vás však upozornit na to, že musíte tyto vibrace přecházet s tím, jako by jste o nich nevěděli. Jakmile je začnete zkoumat a analyzovat zmizí. Jakmile dostanete neskonalou radost z toho, že cítíte vibrace, tak taky zmizí. Berte to jako naschvál s kterým nemůžete nic udělat. Musíte dojít k pasivnímu stavu a vůbec nemyslet na to, že vámi cloumají nějaké vibrace. Stejný pasivní stav by jste měli mít, když jste opustili tělo.

Často se mi stává následující: opustím tělo, a vznáším se nad ním. Najednou začnu myslet:" Jupí, jsem venku, hurá, sláva… Tak honem, co teď než to zmizí!?" Přesně to dělat nesmíte, vím sice že přesně takovou radost mít budete, já jím mám také, ale právě tyto myšlenky vás dostanou zpět do těla, nebo ještě dříve vám zabrání se z něj dostat. Lehce se to píše, ale stokrát hůře se to provádí. Přirovnal bych to k tomu, když vyhrajete v Sazce 60 miliónů, ale je vám sdělena podmínka, že se nesmíte ani trochu zaradovat nad těmito penězi, jinak je ztratíte. ( A popravdě o ně přijdete )

V druhém odvětví se zmiňuji o tom, že se vám začne zdát sen, ze kterého procitnete. To procitnutí se zpočátku nemusí podařit, váš pokus o astrální cestování skončí tím, že se vám něco pěkného zdálo. V další kapitole proto popisuji, jak poznat rozdíl mezi snem a skutečností. Což však ani nebudete potřebovat, jelikož tyto sny skrývají takové s prominutím " hovadiny" , že opravdu poznáte, že to je sen. Například: Sedíte u stolu, otočíte se doprava, kde budete vidět poskakující holinku ( bota ), půjdete blíž a v té botě spatříte malé kotě. Vezmete tu holinku do ruky, avšak ta vám z ruky vyskočí a začne poskakovat po pokoji jako hopík. Opravdu poznáte, zda-li se jedná o sen. ( toto byl bohužel jeden z mých případů ) Často ovšem ( po nějaké době ) nebudete muset rozeznávat, jestli je to sen nebo skutečnost, i když bude onen sen probíhat normálně. V určitém momentě ucítíte ony vibrace, které se budou zintenzivňovat, začnou nabírat na síle a váš sen se vytratí, namísto něj zjistíte, že jste doma na posteli a navíc, že jste v Transu..

SMRTELNY ZAZITOK

Kdesy v nevelkém městečku jménem Praha žije jedna paní Kateřina, která pracuje jako uklizečka a stále od rána do večera uklízí. Jednoho krásného dne jde do lesa na houby, začne poprchávat, pak pršet a nakonec se to změní v ohromnou bouřku. Místo toho, aby se šla schovat kamsi do nížiny, tak začne zmateně pobíhávat po kopečku. V tu chvíli do ní uhodí blesk a paní Kateřina se sesune k zemi. Najednou zjistí, že je asi naživu a tak " dojde" pro košík s houbama, který spadl opodál, ve chvíli, kdy jej chce zdvihnout, tak její ruka projede skrz. Paní Kateřinu to vyděsí a instinktivně se otočí nazpět, kde uvidí v trávě ležet své tělo. Pak si to náhle uvědomí: " Hmmm, já jsem asi zemřela." Vedle ní se objeví bílí světelný bod, který se začne zvětšovat. Okolí pomalu tmavne a světlo se zintenzivňuje. Tmavé okolí jí celou obklopí a ona se octne v jakémsi tunelu, na jehož konci je stříbrně bílé přátelské světlo, které jí sděluje, ať jde blíž. Pomalu se začne pohybovat k tomu světlu. Cítí, že jí v onom tunelu někdo doprovází, nevidí ho, ale ví, že je kousek za ní. Projde světlem a pak se jí promítne celý její život. Ona si ho zrekapituluje a uzná, že mohl být mnohem lepší kdyby, kdyby... Ocitne se kdesi obklopena svými dávno zemřelími příbuznými, některými, které ani neznala. Usmívají se na ní a připomínají jí, že tu je brzo. Paní Kateřina chce položit nějakou otázku, ale v tom se odkudsi ozve hlas, který jí řekne, ještě nenadešel její čas, připomene jí, že má na zemi ještě mnoho udělat. Paní Kateřina je smutná, že musí odejít, protože se jí tu líbí. Ale nedá se nic dělat. Pak následuje malý výpadek a opět se probudí v těle. Sebere košík a odejde to povědět manželovy, který se jí vysměje...

V době, kdy do ní uhodil blesk ( ve skutečnosti to může být jakákoli jiná nehoda ) se na čas přerušila astrální matrice poutající fyzické tělo k astrálnímu. Díky tomu se ocitla mimo tělo, aniž by si cokoli uvědomila, tak chtěla pokračovat ve své práci. To až do té doby, než chtěla zdvihnout košík. Její duchovní průvodce jí telepaticky sdělil, že se má otočit, aby poznala pravdu. Potom, co to udělala jí ta skutečnost došla. Nevěděla si rady, poprvé zjistila, že existuje posmrtný život, ačkoli dřív ničemu nadnormálnímu nevěřila. Všemocný ( Bůh, Jáhve, Budha, Aláh ... dosaďte si dle vlastního přesvědčení ) zjistil v jaké je situaci a proto svou imaginační silou vytvořil kolem paní Kateřiny tunel. Vyzval jejího duchovního průvodce, aby jí následoval a hlídal od neuvážených myšlenek.

Po průchodu bílím světlem se jí vybavil celý její život. To se opravdu stává, je to jakoby v jednu chvíli byla v každém okamžiku svého života. Od chvíle před narozením, kdy jí byl sdělen její pozemský úkol až do oné chvíle. Paní Kateřina si uvědomí mnoho chyb, které za života udělala. Především jí zaujmou ty špatné věci, kdy někomu velice ublížila a začne toho litovat. Ještě mnohem více polituje toho, že svůj úkol nesplnila. Všemocný sezve duše jejích bývalých příbuzných, aby jí usnadnili orientaci a nabídli pomoc. Jejich duším dodá astrální tělo a éterickou látku, aby vypadali tak, jak za svého života. Zároveň jim připomene, co paní Kateříně mají říct o tom, že nenastala její pravá chvíle. Vytvoří i prostředí, které přesně vyhovuje její osobnosti a tak jak si ho představuje. Pro někoho by například vytvořil zelenou louku, zlaté město, obláček. Její zemřelí příbuzní jí sdělí, že se má vrátit. Ona tuto informaci obchází, tak jí je bohem, či jeho poslem znovu nadnesena s patřičnou váhou, takže není odporu. Všemohoucí odstraní tunel,duším jejich astrální těla a prostředí. Astrální tělo paní Kateřiny spojí s fyzickým tělem a obnoví astrální matrici. Paní Kateřina se po chvíli opět probudí ve svém těle a vše si pomatuje. Především svůj úkol, který musí splnit...

Doufám, že jsem vám tímto " divným" přiběhem něco objasnil, co jste se v knihách o zážitcích tohoto druhu dozvěděli.

OBE - mimotělné zkušenosti

Jde o zkušenosti, kdy se vám nemusí stát nějaká nehoda. Jen o ty, kdy dobrovolně po delším či kratším tréningu se naučíte opouštět své tělo. O tom jak na to píší též ve svém prvním článku. OBE je druh astrálních zážitků, kdy se nacházíte nejblíže naší fyzické dimenzy. Kdy prožíváte sled událostí v reálném skutečném čase. Když se projektujete mimo tělo a stojíte například před hodinami, tak zřetelně vidíte, jak se pohybují ručičky. Když se vznášíte v nějaké místnosti, tak vidíte lidi a slyšíte o čem si povídají. Vidíte všechno objektivně a nezkresleně. Pokud astrálně cestujete v tmavém prostředí, tak vše vidíte osvětleno jemným neviditelným světlem. Problematické občas může být cestovat na vzdálenější místa. Občas se mnoho cestovatelům stává, že nedokáží cestovat rychlostí myšlenky a proto se musí na nějaké místo dopravit " po staru" . Je též mnoho těžké kontaktovat v této sféře nějaké bytosti, jelikož ty se v této sféře obvykle nezdržují a přání astrálního cestovatele zpravidla ignorují, jelikož se jim nechce tak nízko. Pokud se nalézáte opravdu nízko, tak se můžete setkat s larvami a fantomy, kteří obývají tyto sféry. Kontakt s nimy je však nemyslitelný, protože jsou to neinteligentní formy bytí. Stíny a fantomy občas ve vyšším stádiu působnosti na nějakého člověka mohou mít vlastní inteligenci. Všechno to jsou však bytosti stvořené člověkem, které působí jen na určitého člověka. Musím zdůraznit, že to jsou negativní formy. Výhody má OBE ty, že vidíte děj tak, jak se skutečně děje v reálném čase. Většinou si ani neuvědomíte, že vidíte na všechny strany. Když prožíváte OBE, tak většinou nemáte tak velkou imaginační schopnost vytvářet věci, jako ve vyšších dimenzích.

Astrální cestování

Jde též o zkušenosti, kdy vědomě opouštíte tělo. Rozdíl je v tom, že se nalézáte ve výšších sférách, kde už se vám postopně mění vnímání reality a ztrácíte pojem o čase, prostoru a realitě takové. Když někde jste, tak tam prostě jste, nic víc, nic míň. Neexistuje zde čas, tak jak ho znáte, což vás při počátcích velice zmate. Čas se vlastně úplně vytratí, proto vždy musíte dát na vlastní subjektivní vnímání času a odhadnout, jak dlouho jste " tam" byly. Stejně jako prostor nemá cenu, ve vyšších sférách je všechno neohraničené a prostor, pokud nějaký je, je zkreslený. Proto například, když by jste se dívali na hodiny, tak neuvidíte ručičky, na ulici neuvidíte jezdit auta, chodit lidi a neuslyšíte zpívat ptáky - jednoduché, protože v žádném čase nejsou žádné ručičky, žádná auta, žádní lidé... Bývá tedy začátečníkům problematické setkat se se svým fyzickým kamarádem. Ovšem oproti tomu není tak těžké zkontaktovat

nějakou bytost, či zemřelou duši. Ovšem chci připomenout, že nezkoušejte to, pokud se mimo tělo neudržíte delší dobu na kontakt s ní. Představte si, že by jste se setkali s Lucifem - vládcem astrální sféry. Najednou by se před vámi objevil a ve chvíli, kdy byste chtěli k němu promluvit by jste se dostali zpět do fyzického světa. Samozřejmě by vás to naštvalo, ale ještě více jeho. Pak by jen záleželo na něm, jestli to přejde, nebo jestli ponesete následky, že jste se opovážili jeho zvolání. Východní mystické školy, a já se s jejich názorem ztotožňuji, že pro začátky ( když už alespoň 5 minut vydržíte ) je vhodné zavolat svého duchovního průvodce. Nechci zde předkládat seznam bytostí a toho co vás mohou naučit.

Vaše imaginační schopnost také vzroste, pokus budete opravdoví mistři, dokážete vytvářet vlastní reality. Vaše pozornost je zaměřena na všechny strany najednou, což už občas může způsobit problémy.

Lucidní sny

Slovo " lucid" přeložíme z angličtiny jako " průzračný" . Je tomu opravdu tak. Jedná se o pravé sny, ve kterých máte navíc možnost ovlivňovat jejich program. Nejedná se o klasickou cestu mimo tělo, jak ve všech předchozích případech. Jedná se o sen, ať je jakýkoli, ve kterém si uvědomíte, že sníte. Když si tuto věc uvědomíte, tak máte skoro vyhráno. Nyní máte dvě možnosti co dělat: Buď to, že to je sen necháte plavat a budete dále postupovat podle jeho programu, třeba že až půjdete po Václavském náměstí, tak si lehnete na zem a začnete pozorovat obláčky. V takovém případě za chvíli zapomenete, že to je sen a s ním se také ztotožníte - tím myslím, že z lucidního snu se stane normální. Druhá možnost je využít tohoto poznání a začít tento sen měnit. Uvědomíte si, že si právě ( ve snu ) leháte na zem, aby ste se dívali na oblohu. Řeknete si, že máte rohodně lepší věci na práci a proto vstanete a půjdete se podívat po ulicích. Když se někam budete chtít podívat, tak budete procházet zdma, létat .. Můžete brát věci do rukou a prohlížet si je - to jde. Po nějaké době však sen bez vašeho ovlivnění skončí.TOPlist